Grafik: 18 kommuner får nya friskolor – de startar flest

Till hösten får 18 kommuner nya skolor. Totalt godkänner Skolinspektionen 119 ansökningar om att starta eller utöka en skola, och bakom hälften av de godkända ansökningarna står tre skolkoncerner. 

Åtta av tio ansökningar har inkommit från sökande med koncerntillhörighet, och bakom de godkända ansökningarna står totalt 21 olika koncerner.
Åtta av tio ansökningar har inkommit från sökande med koncerntillhörighet, och bakom de godkända ansökningarna står totalt 21 olika koncerner.Foto: Jessica Gow/TT
Rebecka Prahl

Skolinspektionen har fattat beslut om ansökningar avseende att starta eller utöka skolverksamhet läsåret 2023/2024. Av de 206 ansökningar som kom in under 2022 har Skolinspektionen beviljat 119 stycken. Av dessa är tre fjärdedelar utökningar och en fjärdedel nyetableringar. 

Åtta av tio ansökningar har inkommit från sökande med koncerntillhörighet, och bakom de godkända ansökningarna står totalt 21 olika koncerner. Academedia, Watma Group och Cedergrenska står bakom nästan hälften av de godkända ansökningarna.

Altinget logoUtbildning
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget utbildning får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.