Debatt

FUB: Elevgrupp utestängd – nästa regering måste förändra systemet

DEBATT. En elevgrupp är i dag helt utestängd från yrkeshögskola och universitet. Därför måste nästa regering se till att även elever från gymnasiesärskolan kan få ta del av den eftergymnasiala utbildningen, skriver Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning.

Foto: Linnea Bengtsson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Av: Harald Strand
förbundsordförande Riksförbundet FUB
Zarah Melander
ombudsman Riksförbundet FUB
 
Några dagar innan valet presenterade Komvuxutredningen sitt slutbetänkande med flera intressanta förslag som handlar om att höja kvaliteten på vuxenutbildningen och öka möjligheterna att studera som vuxen för personer som har en bakgrund inom grund- eller gymnasiesärskolan.

Utestängda

Vuxenutbildningen är viktig för personer med intellektuell funktionsnedsättning eftersom det i dagsläget är en av få studiemöjligheter för vuxna i denna grupp. Personer som haft sin utbildning i grund- och gymnasiesärskolan är nämligen utestängda från eftergymnasiala utbildningar, så som yrkeshögskolan och universitetet. Dessa personer är istället hänvisade till ett försvinnande litet utbud inom särskild utbildning för vuxna (särvux), alternativt folkhögskola.

Går emot FN-konvention

Samtidigt är FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning tydlig – tillgången till utbildning och ett livslångt lärande är en demokratisk rättighet, som även ska inbegripa personer med intellektuell funktionsnedsättning. Trots FN:s konvention tillgodoses alltså inte behovet av vidareutbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Utredning pekar i rätt riktning

Förslagen som presenteras i Komvuxutredningen betonar vikten av att även personer som har gått i grund- och gymnasiesärskolan ska få möjlighet att utbilda sig vidare genom komvux, folkhögskola, yrkeshögskola och högskola. De föreslår bland annat riktade statsbidrag som ska uppmuntra nya utbildningsmöjligheter samt en ny yrkesutbildning med stark koppling till arbetsmarknaden.

Positiva förslag

Förslagen är egentligen inte kontroversiella; utbildning på högskolenivå för målgruppen erbjuds redan i ett flertal andra länder, så som USA, Kanada och Norge. FUB har länge påtalat behovet av flera utbildningsmöjligheter för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och ställer sig därför väldigt positiva till de presenterade förslagen. Utbildning är en demokratisk rättighet och det är därför nödvändigt att alla människor får möjlighet och tillgång till ett livslångt lärande.

Detta ska kommande regeringen göra

Trots FN:s konvention tillgodoses alltså inte behovet av vidareutbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

För att det ska bli verkligt med fler utbildningsmöjligheter för personer med intellektuell funktionsnedsättning efter gymnasiesärskolan menar FUB att följande behöver prioriteras av kommande regering:

  • statsbidrag och annan finansiering behöver stärkas till befintliga och nya utbildningar inom gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, för att undvika nedläggning av de fåtal utbildningsmöjligheter som finns idag och uppmuntra att nya utbildningar startar.

  • tydligare incitament för att universitet och yrkeshögskolan ska starta utbildningar som är anpassade för personer med erfarenhet från gymnasiesärskolan.

De här utbildningspolitiska förslagen är helt enkelt för viktiga för att tappas bort i tider av regeringsbildning och budgetförhandlingar.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00