Fridolin: Märklig begränsning av öppenhet

OFFENTLIGHETSPRINCIPEN. I dag är det en märklig begränsning av öppenhet då den slutar att gälla vid friskoleporten, resonerar Gustav Fridolin om det nya lagförslaget. Ulla Hamilton på Friskolornas riksförbund befarar att friskolor tvingas lägga ned. 

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att friskolor ska omfattas av offentlighetsprincip på samma sätt som kommunala skolor. De anställda vid friskolor ska också få samma status när det gäller meddelarskydd som anställda vid andra myndigheter. Tidigare har de omfattats av lagen om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter.

Enligt utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) ska eleverna vara trygga i att handlingar som berör deras skolgång förvaras på ett bra och säkert sätt. Det ska även underlätta för eleverna om de till exempel vill byta skola eller kan göra mer välinformerat skolval. Därför föreslås också att arkivlagen ändras så att fristående skolor ska ha samma regler som kommunala.

– Det är viktigt för att man ska som medborgare ha insyn i all den verksamhet som vi finansierar på samma sätt. Det blir en märklig begränsning av offentlighetsprincipen om den upphör att gälla när skolan drivs fristående, säger Gustav Fridolin till Altinget.

Login