Förslag om omdöme istället för betyg

NYANLÄNDA. Utredaren Ebba Östlin vill att de som kommer till Sverige under grundskolans senare år ska få en anpassad studieplan och omdömen i stället för betyg. Ministerduon Ekström och Fridolin är överlag positiva till utredningens förslag. 

Under onsdagen tog utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) och gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) emot betänkandet från Utredningen om elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser. Den överlämnades av regeringens särskilda utredare Ebba Östlin.

Östlins uppdrag har varit att komma med förslag på hur utbildningen ska utformas för att fler elever ska bli behöriga till gymnasiet. Som Altinget skrivit om tidigare har åldern för när eleven invandrat till Sverige stor betydelse för hur resultaten blir. Våren 2016 blev 91,2 procent av alla elever födda i Sverige behöriga till gymnasiet. Motsvarade siffra för den grupp som inte är födda i Sverige och som kommit in i den svenska skolan under årskurs 6-9 är 30 procent. Av de eleverna som började i den svenska skolan under årskurs 1-5 var siffran 74 procent.

En utmaning för de nyanlända eleverna är att de oftare än andra byter skolor i under asylprocessens gång och när de får uppehållstillstånd. Utmaningen ligger då i att göra övergången så pass smidig som möjligt. Utbildningen behöver kontinuitet. Av den anledningen bör det införas en individuell studieplan för elever i årskurserna 7-9, anser regeringens utredare.

Login