Förslag: Enhetligt system för yrkeshögskolan och högskolan

FLEXIBILITET. Nu föreslås lagändringar och ett enhetligt system som ska öka rörligheten mellan högskolan och yrkeshögskolan. Altinget ställde frågor till medförfattaren av rapporten, Margareta Landh, utredare vid MYH.

– Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) och Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har ett samarbete som sträcker sig några år bakåt i tiden. I vår arbetsgrupp började vi diskutera om vi ska kartlägga eventuella hinder mellan yrkeshögskolan och högskolan. Och se om det finns lagar som utgör hinder och om vi kunde föreslå förändringar, säger Margareta Landh, utredare på MYH, till Altinget.

– Vi satte igång med denna utredning i höstas. Vi hade ett öppet uppdrag så vi kände oss fria att föreslå konkreta förändringar. 

– Avsikten är att få ett transparent utbildningssystem där man inte kommer till återvändsgränder. Saco har efterfrågat detta och även Svenskt Näringsliv. Det togs även upp på Socialdemokraternas senaste kongress. 

Login