Forskning om finansmarknad slipper neddragning

BUDGET. Alliansen, med stöd av Sverigedemokraterna, har i riksdagen drivit igenom att staten ska fortsätta ge 30 miljoner årligen till finansmarknadsforskning. Regeringen ville minska bidraget med 10 miljoner.

Det fanns bara en skillnad mellan Alliansens och regeringens budget för utgiftsområdet ”Samhällsekonomi och finansförvaltning", som riksdagen beslutade om på torsdagen.

Regeringen ville ge 20 miljoner kronor i öronmärkta pengar för en långsiktig satsning på finansmarknadsforskning som Vinnova ansvarar för. Denna forskning var initierad av den förra regeringen och har fått 30 miljoner om året. Regeringen ville alltså minska anslaget med 10 miljoner. Men riksdagen har beslutat att det inte blir någon neddragning.

”Syftet med satsningen var att stödja och främja utvecklingen av finansmarknadsforskning som är både internationellt konkurrenskraftig och har en hög relevans för den finansiella sektorns aktörer i såväl privat som offentlig verksamhet. En utvärdering som gjordes nyligen gav forskningen bra betyg”, skriver finansutskottet i sitt betänkande.

Login