Forskare: Förskolans nya läroplan kommer skapa diskussion

REVIDERING. Under kommande vecka väntas den nya läroplanen för förskolan slås fast. Forskaren Inger Engdahl tror att läroplanen kommer att skapa debatt om både personalen och om förskolans uppdrag.

Regeringskansliet har berett den nya läroplanen för förskolan under sommaren. Eftersom det endast är två regeringssammanträden kvar under denna mandatperiod, så förklarar Inger Engdahl att regeringsbeslutet förmodligen kommer ske under veckan. Hon är tidigare forskare vid Stockholms universitet, där hon fokuserat på förskolan.   

– Jag har varit med i referensgruppen med forskare som fått följa arbetet med läroplanen hela vägen och lämnat synpunkter, säger hon till Altinget. 

Det är två nya mål och tre mål som är delvis omformulerade i den nya läroplanen, enligt Engdahl. Ingen större förändring av förskolan alltså. Men ett större fokus kommer läggas på att förskolan även ska undervisa. Vilket gör att förskolechefen måste avgöra vem i personalen som får undervisa och vem som gör det andra som hör till verksamheten. 

Login