Förhandlingar om lärarlönerna misslyckas – kallar in medlare

KORTNYTT. Avtalsförhandlingarna för lärarlöner har ännu inte kommit överens och nu kallas medlare in för att hjälpa till.

Det nuvarande avtalet för lärarlöner löpte ut den 31 mars i år. Därefter har det förlängts och gäller så länge inget nytt avtal är på plats. De förhandlande parterna, Lärarnas Samverkansråd, Pacta och Sveriges kommuner och landsting (SKL), har inte kunnat komma överens ännu. Därför har de beslutat att tillkalla medlare i förhandlingarna. Avtalet omfattar runt 200 000 lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare. 

Läs också: Antalet sökande till högskolan minskar för fjärde året i rad

"Vi har förhandlat med ambitionen om ett kollektivavtal som tar itu med de hinder som finns för att det ska bli fler lärare i skolan. Men vi har en motpart som prioriterar frågan om turordning vid uppsägning och som hävdar att allt som är förpliktigande är ingrepp i kommunernas frihet", skriver Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för Lärarförbundet, och Åsa Fahlén, förbundsordförande för Lärarnas riksförbund.

Login