Flest utbildningsplatser inom ekonomi och administration

KOMPETENSFÖRSÖRJNING. Under onsdagen presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan vilka yrkeshögskoleutbildningar som kommer att starta upp under 2017 och 2018. Ekonomi och administration hör till kategorin utbildningar där flest platser beviljas.

351 utbildningar och 133 olika yrkesroller får tillstånd att starta upp under nuvarande år och nästa meddelar Myndigheten för yrkeshögskolan. Utbildningarna som tilldelas medel ska svara mot arbetslivets behov och bland de utbildningsområden som får flest platser hör ekonomi, administration och försäljning ( 4518 platser), samhällsbyggnad och byggteknik (3 536 platser), och Hälso- och sjukvård samt socialtarbete (2 934 platser).

Samtidigt släppte också myndigheten sin rapport över hur sysselsättningen efter examen ser ut bland de som deltar i utbildningarna. 91 procent har jobb ett år efter examen, 67 procent av dem har jobb i det de utbildas till, och drygt hälften, 51 procent, får jobb på den praktikplats (Lärande i arbete - LIA) de varit på.

– En mycket rolig dag för alla oss som jobbar med kompetensförsörjning! Yrkeshögskolan uppfyller väl sitt syfte att klara sin del av att den stora uppgiften: att leverera kvalificerad kompetens till svenskt arbetsliv, som ju är vårt uppdrag, kommenterar Thomas Persson, generaldirektör Myndigheten för yrkeshögskolan.  

Login