Expertgrupp utökas efter Macchiarini-skandalen

FORSKNING. Centrala etikprövningsnämnden utökas med två ledamöter för att klara av sitt uppdrag om att stötta lärosäten i deras utredningar om forskningsfusk. Ärendemängden har ökat under 2016, bland annat på grund av Macchiarini-skandalen vid Karolinska Institutet.

Expertgruppen för oredighet i forskning utökas med två extra ledamöter och två ersättare, har regeringen beslutat. Anledningen är ett ökat antal ärenden, bland annat på grund av utredningar kopplade till Macchiarini-skandalen vid Karolinska Institutet och forskning om konstgjorda hornhinnor vid Linköpings universitet.

Expertgruppen kommer framöver att bestå av en ordförande och sex övriga ledamöter med vetenskaplig kompetens inom olika forskningsområden och en av ledamöterna ska företräda etisk sakkunskap. 

– Det är i grunden positivt att antalet ärenden om oredlighet i forskning som universitet och högskolor lämnar till expertgruppen har ökat. I spåren av Macchiarini-skandalen är det angeläget att vetenskapssamhället tar frågor om möjlig oredlighet på största allvar. För att snabbt stärka upp arbetet kommer expertgruppen nu att utökas med ytterligare två ledamöter och två ersättare, kommenterar Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.

Login