Ekström vill ha tak för nyanlända per skola

INTEGRATION. Socialdemokraterna kommer att ta ett beslut om att utreda hur stor andel nyanlända varje skola ska ta emot på partikongressen i maj. Fler skolor måste vara med och dela på ansvaret anser gymnasieministern.

Idag är det frivilligt för skolor att ta emot nyanlända elever. Gymnasieministern vill att det utreds om det ska bli ett krav för samtliga skolformer och även friskolor att ta emot elever och att det samtidigt införs ett tak på hur många elever per skola det ska finnas. 

– Alla skolor, precis som alla kommuner, behöver dela på ansvaret. Den svenska skolan ska vara en mötesplats där elever med olika bakgrund lär sig tillsammans och blir kompisar. Om fler skolor i en kommun tar emot nyanlända elever så får fler elever förutsättningar att snabbt lära sig svenska och förbättra sina studieresultat, säger Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister i ett uttalande med anledning av ett besök på Malmö Latinskola under onsdagen.

Flera skolpolitiska förslag ska tas på kongressen

Partistyrelsens förslag till riktlinjer presenteras i sin helhet 24 februari men både gymnasie- och kunskapsminister Anna Ekström och partisekreteraren Lena Rådström Baastad har under veckan kommenterat vad som är på gång. Det handlar bland annat om att förlägna skolplikten till 18-årsdagen, göra gymnasiet obligatoriskt, korta loven och införa lovskola för elever i årskurs 8 och 9 som inte klarar målen. 

– Som socialdemokrater har vi precis som andra partier anledning att vara självkritiska över delar av vår skolpolitik bakåt i tiden. Vi har inte tillräckligt lyft fram kunskapsuppdraget. Den tiden är nu förbi, kommenterade partisekreterare Lena Rådström Baastad i ett pressmeddelande.

Ett annat förslag handlar om statens ansvar att stärka lärarna i deras yrkesroll genom att göra dem bättre förberedda när de går ut lärarutbildningen och löpande få fortbildning när de börjat jobba.

– Det handlar om att skapa mer tid för undervisning, med fler skoldagar, längre skolplikt och krav på att delta i lovskolan för den elev som halkat efter. Vi ska också stärka lärarnas förutsättningar att se till att det är studiero och att fokus är på lärande i klassrummet, kommenterar Anna Ekström. 

Lärarförbundet sågar förslagen

Lärarförbundet har reagerat negativt på S-förslagen och ordföranden Johanna Jaara Åstrand säger att tvingande åtgärder inte är den bästa lösningen.

–  Vi kan inte tvinga fram högre kunskapsresultat. Tvång och utökat obligatorium i de äldre årskurserna löser inte de problem svensk skola har. När vi frågar Sveriges lärarkår vad den viktigaste åtgärden för höjda kunskapsresultat är svaret entydigt: Möjlighet att ge rätt stöd i rätt tid till de elever som behöver det. Och det behöver ske i de lägre årskurserna, säger Johanna Jaara Åstrand i ett uttalande.

 

 

Forrige artikel Wiclander: Idéburet måste få göra överskott Wiclander: Idéburet måste få göra överskott Næste artikel Positivt om tydligare regler för politik i skolan