Ekström vill ha fler disciplinära åtgärder

VALLÖFTEN. Socialdemokraterna vill skapa ordning och reda i skolan med hjälp av ordningskontrakt och mer disciplinära åtgärder.

Socialdemokraterna presenterade vallöften på en presskonferens under tisdagen. Gymnasie- och kunskapsminister Anna Ekström framförde att vallöftena tydliggör att föräldrar är ansvarig för uppfostran av barn och lärare är ansvarig för undervisning av elever. Tillsammans med finansminister Magdalena Andersson visade de siffror på att sena ankomster av elever i skolan är märkbart högre än OECD-genomsnittet. Därför vill de nu stärka ledarskapet för rektorer och lärare med fem förslag för skolan.

Redan en dag tidigare meddelade Socialdemokraterna att de, liksom Liberalerna, vill införa ett mobilförbud i grundskolan. Men de ger fler vallöften, som att skärpa disciplinära åtgärder mot elever. De vill underlätta för rektorer att snabbare kunna stänga av eller omplacera elever och minska samrådsplikten med föräldrarna. Men de vill även se över antalet veckor som en elev kan vara avstängd, för att eventuellt öka tiden.

– Vi vill att skolan ska vara trygg och att det ska finnas ett långsiktigt arbete för trygghet och studiero. Men i en akut situation, tycker vi att rektorn ska ha goda möjligheter att faktiskt lösa ett akut problem. Då är skollagens verktyg avstängning och omplacering, där vi vill att rektorn ska kunna göra det ganska så snabbt, säger Anna Ekström till Altinget.

Login