Ekström (S) vill att fler gymnasieelever ska ta del av kulturlivet

KURSPLAN. Regeringen vill att fler elever ska ha möjlighet att ta del av kulturlivet, och vill därför införa ett estetiskt ämne på alla nationella gymnasieprogram. 

Ett estetiskt ämne ska införas på alla nationella gymnasieprogram, föreslår regeringen. Bakgrunden är att gymnasieutredningen fastslog att estetiska kurser ofta väljs bort av eleverna. Istället väljer de kurser som ger meritpoäng så som språk och matematik, framförallt på de högskoleförberedande programmen.

– Via skolan ska elever förbereda sig för arbetslivet och kunna försörja sig på arbetsmarknaden. Man ska ha god förberedelse att läsa vidare. Men man ska också ha en bildningsgrund, en förberedelse för att delta i samhällsdebatten och ta del av samhällets kulturliv, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) till Altinget.

Gymnasieutredningen kom också fram till att efter att GY11 infördes får eleverna mindre estetisk kunskap än tidigare. Det ingår redan idag i läroplanerna att det ska finnas ett estetiskt perspektiv i undervisningen på gymnasiet. Men enligt gymnasieutredningen lever inte alla skolor upp till detta. Anna Ekström vill därför att det ska bli obligatoriskt för alla elever.

Login