Ekström om Åstrands utredning – ska tillsätta utredning

LIKVÄRDIGHET. Flera av förslagen från Björn Åstrands likvärdighetsutredning arbetar redan Regeringskansliet med, uppger utbildningsministern. Och utredningen om statlig huvudman är nu på gång.

Björn Åstrand presenterade sin utredning under måndagen på en pressträff, där han höll ett anförande om var svenska skolan är i dag och hans förslag för den framtida skolan.

Bland förslagen finns ändrade urvalsgrunder till skolval, att skolbyte bara får göras vid terminsskifte om det inte finns särskilda skäl samt att grundbeloppets beräkning ska ta större hänsyn till skillnader mellan kommunala och enskilda huvudmäns ansvar.

Åstrand föreslår att det ska finnas krav på att huvudmän ska verka för en allsidig social sammansättning av elever på skolorna.

Login