Disciplinära åtgärder överges – förutom i vissa skolor

KORTNYTT. 9 av 10 rektorer uppger att de hellre använder andra metoder än disciplinära åtgärder. Men i skolor där andelen lågutbildade föräldrar är högre, används disciplinära åtgärder oftare.

Skolverket har undersökt hur ordningsregler och disciplinära åtgärder används i grundskolan och gymnasiet. 9 av 10 rektorer uppger att de är säkra på vilka disciplinära åtgärder de får vidta, men att de föredrar samtal, stöd och förebyggande arbete. De flesta rektorer anser att ordningsregler har större betydelse för tryggheten i skolan än att vidta åtgärder. Det mest framgångsrika är att ha få, tydliga regler.

På skolor där andelen föräldrar med eftergymnasial utbildning är låg uppger rektorerna i större utsträckning att de använder disciplinära åtgärder. Detsamma gäller skolor med enbart högstadium. 

Skolorna är skyldiga att ha ordningsregler och de ska tas fram med inflytande av eleverna. I undersökningen uppger 83 procent av grundskolorna att elevrådet involveras i framtagandet av ordningsreglerna. I gymnasiet är samma siffra 62 procent.

Login