Detta innebär det nya nationella professionsprogrammet

I det nya nationella professionsprogrammet ska Lärarlyftet, speciallärarutbildning och rekryteringsutbildningar ingå. Ett nytt råd vid Skolverket ska startas. Dessutom ska förstelärarreformen kopplas till de nya meriteringsnivåerna. 

Foto: Alexander Olivera/TT
Josefin Lingström

Regeringen har nu skickat ut förslaget om det nya nationella professionsprogrammet på remiss. Det har utretts inom departementet senaste året och först nu är det möjligt att se vad programmet ska innehålla.  

Planen är att detta ska träda i kraft sommaren år 2023 och att Skolverket ska ha det övergripande ansvaret.

Professionsprogrammet har dels en nationell struktur för kompetensutveckling för rektorer, lärare och förskollärare, dels ett nationellt meriteringssystem för legitimerade lärare och legitimerade förskollärare.

Altinget logoUtbildning
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget utbildning får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00