Centern vill ha tvåspråkiga klasser för nyanlända

PARTISTÄMMA. Tvåspråkiga klasser för nyanlända och en höjning av maxtaxan för att finansiera en utbyggnad av förskolan är två förslag till centerstämman.

På torsdagen inleder partiet sin stämma. Skola och arbetsmarknad är stora delar av den programpunkt som partiet kallar ”Låt inte Sverige klyvas”.

– Det finns enskilda elever som inte kommer vidare i sin kunskapsutveckling. Det tar stopp för att man inte lärt sig språket, säger Centerpartiets utbildningspolitiska talesperson Ulrika Carlsson till Altinget.

Carlsson tror att elever på detta sätt snabbare kan lära sig ämnen, där svenska inte är nödvändigt, om undervisningen kan ske både på hemspråket och på svenska.

Bakgrunden till förslaget är att språkintroduktionsprogrammet i dag är det snabbast växande programmet på gymnasiet.

Nationell satsning på språket

Centerpartiet menar därför att det inte är konstigt att dagens förberedelseklasser och språkintroduktion inte alltid hinner tillgodose alla elever med rätt grundkunskaper. Centerpartiet vill därför satsa mer på att nyanlända elever får tillräckligt med stöd för att snabbt ta till sig språket. För det krävs en nationell satsning för att kommunerna på kortare tid ska kunna lära nyanlända i det svenska språket. I den satsningen ska det ingå fler timmar, intensivundervisning och stöd med den bästa pedagogiken.

Men detta räcker inte. Utan Centerpartiet vill alltså dessutom att nyanlända elever ska kunna ha ämnesundervisning på både sitt modersmål och på svenska.

”Studier visar att tvåspråkighet stärker språkutvecklingen och påskyndar lärandeprocessen. Försöksverksamhet för tvåspråkiga klasser borde därför införas för att stärka tvåspråkiga elever i deras språkutveckling och lärandeprocess”, skriver partistyrelsen i stämmohandlingarna.

Höj maxtaxan

Centerpartiet oroas också över förskolan. Man anser att maxtaxan hindrar utvecklingen. Partiet vill göra förskolan tillgänglig för fler.

– Vi har diskuterat maxtaxan länge, säger Ulrika Carlsson, men påpekar att diskussionen där man ser maxtaxan som hindrar utbyggnad och effektivisering av förskolan delvis är ny.

”Systemet med maxtaxa i förskolan behöver reformeras för att ge större frihet åt kommunerna att bestämma över avgiftsnivåerna. En viss höjning av maxtaxan skapar utrymme för satsningar på såväl utbyggnad av förskolan som mer pedagogik och minskade barngrupper”, skriver partistyrelsen i stämmohandlingarna.

Forrige artikel Fridolin nöter ned motståndet till förskoleklass Næste artikel Miljonruschen till svensk skola Miljonruschen till svensk skola