Björklund och Ekström bör vända på perspektivet i skoldebatten

ANALYS. Partiernas ungdomsförbund hittar nya lösningar och fokuserar mer på elevens situation. Behöver våra skolpolitiker tänka om och vända på perspektivet som ungdomsförbunden redan gör?

Riksdagspartiernas ungdomsförbund samlar ett stort gäng drivna människor. De har en massa idéer som inte antagits av moderpartiet. Och många av de uppmärksammade politiska förslagen genom åren kan inte de äldre ta äran för. Ungdomspartierna har ett övertag i att vara progressiva och nytänkande i sina partiers politik. 

Framförallt när det kommer till skolan. Jan Björklund och Anna Ekström har efter många år av debatter och lagförslag, slipade argument för hur man ska förbättra skolan. Men hur verklighetsförankrad är deras politik? Det är lite skillnad på att ta fram något “i samråd med professionen” och att nyligen sitta i skolbänken med ökande psykisk ohälsa och se lärarna konstant testa nya pedagogiska metoder på eleverna. 

Liberala ungdomsförbundet (LUF) vill införa lottning istället för kösystem till skolorna. Men Liberalerna vill fortfarande ha kvar någon form av kösystem. Socialdemokratiska ungdomsförbundet (SSU) vill införa obligatorisk förskola från 3 års ålder. Något som moderpartiet inte sagt ja till ännu. Centerpartiets ungdomsförbund (CUF) vill göra om systemet med årsklasser. De vill att elever ska undervisas i grupper där alla är på ungefär samma kunskapsnivå, inte sorteras efter ålder som idag. Något som Centerpartiet inte antagit. Om moderpartierna kommer att vända kappan efter ungdomsförbunden när den yngre generationen börjar skaffa barn, vet vi inte ännu. Däremot levererar unga politiker nya lösningar, när de gamla inte får något fäste hos varken politiker eller professionen. 

Login