Betänkande: Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform

Justitieutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.
0:000:00