Besparingen på skola är budgetluft

BUDGET. Regeringen vill minska det anslag som är tänkt att ge fler anställda i lågstadiet med 650 miljoner. Men det är en effekt av budgettrixande. Skolorna får sina pengar. Det blir till och med ökade anslag nästa år.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) lyfter återkommande upp tidiga satsningar i skolan som en hörnpelare i regeringens politik. Han menar att Sverige har misslyckats med det tidigare då insatser ofta kommer först i högstadiet.

Regeringen anser också att lärarna får ägna för mycket tid åt administration.  En av de stora satsningarna på skolans område har varit att skjuta till medel för att skolor ska kunna anställa fler lärare i förskola, förskoleklass och lågstadiet. Men i vårpropositionen ser det ut som att regeringen tar tillbaka en tredjedel av pengarna, 658 miljoner av 2,0 miljarder.

– Det är ingen nedskärning, säger Emma Stark, pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin.

Login