Behörigheten till gymnasiet ökar – "Risk för coronarabatt"

BETYG. Senaste statistiken från Skolverket visar att en större andel elever gick ut nian med behörighet till gymnasiet. Men betygsforskare anser att siffrorna ska tas med en nypa salt.

Skolverket presenterar nu betygsstatistik för elever som gick ut årskurs nio i våras. Andelen som blev behöriga till gymnasiet nationella program ökade med 1,6 procentenheter till 85,6 procent, jämfört med förra årets niondeklassare.

– Det är glädjande att resultaten förbättras, trots pandemin och vårens utmaningar. Förbättringen är i linje med det vi har sett över tid, inte minst i internationella studier, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket, i ett pressmeddelande.

Behörigheten har ökat i alla elevgrupper, både utifrån migrationsbakgrund, föräldrars utbildningsnivå och kön. 

Login