Aron Modig: Befängt att ministern styr om läroböcker

SKOLA. Riksdagsledamoten Aron Modig (KD) anser att det är befängt att utbildningsminister Gustav Fridolin kallar upp läromedelsförlagen till departementet för att diskutera förekomsten av andelen kvinnor i skolans historieböcker.

Bakgrunden är att Dagens nyheter i förra veckan granskade hur stor andel av personerna i historieböckerna som är kvinnor. Genomsnittet var 13 procent. Dessutom sjönk andelen ju närmare nutid man kommer i historiebeskrivningen, alltså under den tid då det blivit vanligare med inflytelserika kvinnor. Ganska snart efter publiceringen förklarade Gustav Fridolin att han skulle bjuda in förlagen för att diskutera jämställdhet i historieböckerna.

Undrar om acceptabel andel kvinnor 

Aron Modig reagerade på detta och har ställt en skriftlig fråga till utbildningsminister Gustav Fridolin (MP). Modig undrar vilken ”procentandel kvinnor av de namngivna personerna i en historiebok för årskurserna 7–9 som utgör en för ministern och regeringen acceptabel nivå?”

Det är inte för att procentandelen i sig är så intressant utan för att Modig vill visa på det han anser vara detaljstyrning från ministerns sida.  

– Det är befängt att utbildningsministern verkar göra en ansats att försöka styra detta, skriver Aron Modig i ett mejlsvar till Altinget.

Vilken andel kvinnor/män tycker du själv borde vara rimligt i historieböckerna?

– Det är inte min uppgift som riksdagsledamot att bestämma vad som ska finnas med i enskilda läroböcker. Läromedelsförfattarna gör, utifrån av riksdagen fastställda dokument för skolan, en avvägning av vad som bör finnas med i böckerna.

Professionen kan avgöra

Aron Modig anser att det räcker med styrning via lagar.

– Riksdagen fastställer skollag och läroplaner för skolan, vilka naturligtvis ska ligga till grund för undervisningen och skolans övriga verksamhet. Hur lärarna sedan väljer att lägga upp undervisningen inom ramen för dessa dokument måste vara upp till dem, skriver Modig.

Utbildningsdepartementet har kontaktat läroboksförlagen men datum för mötet är inte bestämt ännu.

 

Forrige artikel Trögt att begränsa vinster i välfärden Trögt att begränsa vinster i välfärden Næste artikel Uppsala mer skuldtyngt än Stockholm
KD byter ledamöter i utbildningsutskottet

KD byter ledamöter i utbildningsutskottet

ROCKAD. När Desirée Pethrus lämnade riksdagen satte det igång en kedjeeffekt i den kristdemokratiska riksdagsgruppen. Fyra personer får nya utskott. Bland annat får utbildningsutskottet en ny ledamot.