Stärkt kvalitet i yrkeshögskolan

YRKESHÖGSKOLA. Från och med årsskiftet gäller nya regler för landets yrkeshögskoleutbildningar. Generaldirektören Thomas Persson tror att förändringarna på sikt kommer att leda till en stärkt yrkeshögskola.

Yrkeshögskolan har under de senaste åren reformerats och regeringen har satsat mer pengar och fler utbildningsplatser på den eftergymnasiala yrkesutbildningen. Under nästa år kommer det att vara 6000 fler platser på utbildningarna jämfört med 2015 och 600 fler miljoner fördelas till yrkeshögskolan jämfört med 2015.

Den 24 november sade riksdagen ja till att ytterligare justera lagarna som reglerar yrkeshögskolans verksamhet. Som Altinget rapporterade om då valde Sverigedemokraterna att stödja regeringens förslag istället för att rösta ja till allianspartiernas motion som hellre ville se en kvalitetsgranskning av huvudmännen kopplade till vad de och eleverna levererar istället för regeringens skärpta krav på anordnarna.

– I det här fallet känner vi att det är viktigare att få igenom propositionen även om den är dåligt skriven på vissa ställen. Vi har diskuterat i utskottet vad regeringen de facto menar, det övriga som alliansen bråkar om känner jag bara är formaliatjafs, sade Stefan Jakobsson (SD), skolpolitisk talesperson, till Altinget.

Login