3000 nyanställdes via lågstadiesatsningen

STATSBIDRAG. 3000 personer har nyanställts på lågstadier via lågstadiesatsningen. Svårighet att rekrytera gör dock att kommuner och huvudmän måste betala tillbaka beviljade bidrag till staten.

Skolverket har utvärderat satsningen på personalförtätning i lågstadieklasser som skolhuvudmän kunde börja söka bidrag för läsåret 2015/16. Största delen av de två miljarder som beviljades har gått till att anställa mer personal och att möjliggöra att personal som arbetar deltid går upp till heltid. Andra åtgärder pengarna gått till är att bygga om klassrum och införa IT-lösningar för lärarna. 

–  Lärare ska ha tid för sitt jobb och elever tid med sina lärare. När en elev behöver extra stöd ska vi kunna möta eleven där, inte låta tiden gå så det lilla problemet växer till hinder i fler ämnen. Det är därför vi har vänt nedskärningar till investeringar och anställer fler i skolans tidiga år, kommenterar utbildningsminister Gustav Fridolin i ett pressmeddelande.

Av de två miljarder som fördelats till skolor runt om i landet måste nu en tiondel av bidraget, 205 miljoner kronor, återbetalas eftersom man inte lyckats anställa enligt plan. 

Login