Utredning: Ny avdelning på FMV för cybersäkerhet

FÖRSLAG. En avdelning inom FMV ska sköta europeisk certifiering av företag inom cybersäkerhet. Men det ska vara en strikt oberoende avdelning där chefen inte står under FMV:s gd.

Statliga utredaren Nils Cederstierna har i uppdrag att föreslå hur Sveriges lagar ska anpassas och nå upp till kraven i EU:s cybersäkerhetsakt. Själva akten röstades igenom och trädde delvis i kraft förra året. Men 28 juni 2021 ska alla medlemsländers lagar vara uppdaterade och cybersäkerhetsakten gäller då i sin helhet.

Nu har utredaren lämnat över sitt första delbetänkande i cybersäkerhetsutredningen till försvarsminister Peter Hultqvist (S). De nya nationella lagarna som behövs, föreslås samlas i en helt ny lag och en ny förordning.

Akten ställer också krav på att alla medlemsländer ska utse en eller flera myndigheter som är ansvariga för cybersäkerhetscertifiering.

Login