Thomas Morell (SD): Rastplatser förknippas med obehag

DEBATT. Rån och stöld av gods gör att rastplatser förlorar funktionen av att vara en plats för vila. Vi måste därför satsa på ökad polisiär närvaro i trafikmiljön, skriver Thomas Morell (SD).

Thomas Morell (SD)
Riksdagsledamot, trafikutskottet


Demoskop har på uppdrag av Motormännens riksförbund undersökt om bilister känner sig trygga på landets rastplatser och resultatet är nedslående, minst sagt.

Rastplatserna utmed våra vägar skall vara en plats att vila, fika ur medhavd kaffekorg och ge bilister möjlighet att gå på toaletten. Kort sagt en plats som skall erbjuda en stunds avkoppling. Verkligheten är dock en helt annan. Många väljer att inte stanna på rastplatserna över huvud taget, ett förhållande som gäller kvinnor i synnerhet.

Negativa utvecklingen

Rån, stöld av gods eller av hela fordonskombinationer är vanligt förekommande och yrkesförare är därför särskilt utsatta då de ofta transporterar värdefullt gods. Det har även rapporterats om privatpersoner som råkat ut för aggressiva och påstridiga försäljare av ”guld” som vill ha pengar till bränsle eller liknande.

Polisen i Västra Götaland och den Nationella transportsäkerhetsgruppen har tidigare kartlagt den negativa utvecklingen. Trenden var tydlig när det gällde tillgrepp i södra och mellersta Sverige. Ett nytt begrepp dök upp i medierapporteringen, nämligen ”vägpirater”.

Förknippas med obehag

Att vi har samma förhållande idag är ett rimligt antagande och förstärks av den rapport som Motormännen redovisade. Det är mot bakgrund av det som sker utmed våra vägar inte märkligt att 50 procent av alla bilister väljer att inte stanna på rastplatser, för kvinnor uppgår siffran till hela 70 procent.

Rastplatsens kanske viktigaste funktion är att förare skall beredas möjlighet att vila och därmed vara en säkrare förare i trafiken. Att våra rastplatser istället förknippas med obehag är därför synnerligen olyckligt ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Sverigedemokraterna vill vidta en rad olika åtgärder för att komma åt kriminalitet och att öka människors trygghet i samhället. Att satsa på ökad polisiär närvaro i trafikmiljön är därför av yttersta vikt. Dels för att alla kriminella förflyttar sig med någon form av motorfordon, men också för att polisiär närvaro är ett effektivt sätt att trycka tillbaka kriminell verksamhet.

Fler poliser och skärpta straff

En duktig trafikpolis med några års erfarenhet kan på långt håll identifiera eventuella förövare. Erfarenheten hos polisen ger dem ett övertag då de har en god kännedom om de kriminellas rörelsemönster.

En väl fungerande trafikpolis är således ett utomordentligt effektivt verktyg för att bekämpa kriminalitet på våra vägar. Polisens närvaro skapar också den trygghet som behövs för att den vanliga trafikanten skall våga nyttja våra rastplatser.

För att nå målet med ökad trygghet måste stora satsningar göras på trafikpolisen, vilket är ett av Sverigedemokraternas prioriterade områden.

Vi behöver utöka antalet trafikpoliser väsentligt för att kunna täcka upp det stora vägnätet. Med fler poliser och skärpta straff störs den brottsliga verksamheten påtagligt. Upptäcktsrisken skall vara så stor att kalkylen inte går ihop för brottslingarna. Det skall helt enkelt vara svårt och olönsamt att ägna sig åt kriminalitet.

Forrige artikel Jordbruksverket: Åtgärder för att hantera extrem torka kan förbättras Jordbruksverket: Åtgärder för att hantera extrem torka kan förbättras Næste artikel MSB: Ledningen har främsta ansvaret för säkerheten MSB: Ledningen har främsta ansvaret för säkerheten