S vill se strängare asylpolitik

ASYL. Sverige ska ta emot sin andel av flyktingarna som kommer till EU, men inte mer. Det är ett av de nya migrationspolitiska förslagen som Socialdemokraterna presenterar.

Statsminister Stefan Löfven och Heléne Fritzon (S), migrationsminister, presenterade Socialdemokraternas nya inriktning på migrationspolitik under en presskonferens. De vill fortsätta hålla den restriktiva hållningen till invandring som regeringen haft de senaste åren. Sverige ska sett till sin storlek ta emot sin andel flyktingar – men inte mer. De senaste årens mottagande är inte möjligt att upprepa, enligt Heléne Fritzon.

Istället vill de driva linjen i EU att alla länder ska ta emot sin del. Det pågår förhandlingar i EU om att utforma ett nytt asylsystem, då Dublinförordningen blivit inaktuell.

– Sverige ska fortsätta driva på för ett rättvist och välfungerande system, säger Stefan Löfven under presskonferensen.

Vill hjälpa mer på plats

Stefan Löfven förklarade under presskonferensen att partiets migrationspolitik börjar med en progressiv utrikespolitik. Förutom att förändra EU, vill de förbättra FN:s flyktingkvotssystem. Det ska ställas högre krav på de länder som Sverige betalar ut bistånd till. De vill även att man ska hjälpa mer på plats för att förbättra levnadssituationen så människor slipper fly.

Läs också: Spretig svensk syn när nya asylregler ska utformas

Socialdemokraterna vill även göra andra begränsningar. Man vill minska möjligheten att få ett arbetstillstånd om man redan har fått avslag på en annan ansökan, så kallat spårbyte. Även möjligheten för flyktingar att välja boendeort själv ska minskas, den så kallade EBO-lagen.

– Vi vill att EBO ska avvecklas i sin nuvarande form, säger Heléne Fritzon.

Asylrätten som gäller

Man vill öka befogenheterna för att placera människor som fått avslag i förvar, detta för att det kan finnas stor risk för att de avviker. Tiden för återreseförbud och tiden för att inkomma med ny asylansökan efter avslag vill Socialdemokraterna fördubbla. Stefan Löfven vill dock inte sätta ett tak för hur många flyktingar som Sverige bör ta emot.

– Det går inte att sätta en exakt siffra, det är asylrätten som gäller. Det har jag alltid sagt, säger han under pressträffen.

Forrige artikel Danielsson (C) kritisk till Centerns asylbesked Danielsson (C) kritisk till Centerns asylbesked Næste artikel EU tänker pumpa in miljarder i försvarsindustrin EU tänker pumpa in miljarder i försvarsindustrin
Inte långt tills vi har nästa it-skandal

Inte långt tills vi har nästa it-skandal

ANALYS. Utifrån Säkerhetspolisens och MSB:s bedömningar är myndigheternas it-säkerhet riskabelt dålig. Det utgör ett hot mot Sverige när information kan komma i fel händer eller orsaka stora störningar i samhällsviktig verksamhet.