Rekordmånga söker officersutbildningen – ännu fler kvinnor

FÖRSVARSHÖGSKOLAN. Ansökningarna till officersprogrammet minskade dramatiskt efter att värnplikten blev vilande 2010. Men i år redovisas en ny toppnotering. Även fler kvinnor än någonsin har sökt, om än få jämfört med männen.

Även i år har rekordmånga sökt till officersprogrammet vid Försvarshögskolan. De senaste åren har utbildningen blivit allt mer populär efter flera år av lågt intresse i och med att värnplikten blev vilande 2010.

– Det känns kul att vår utbildning är efterfrågad, framför allt från ungdomar som gör värnplikten i dag, säger Christer Mildenberger, programhandläggare för officersprogrammet, till Altinget.

Över hälften av de som sökt programmet i år kommer direkt från värnplikten som återinfördes till 2018. Aldrig förr har en så stor procentuell andel av sökanden kommit direkt därifrån, vilket Mildenberger tror beror på att förbanden har blivit bättre på att rekrytera.

Login