Ny myndighet får tumme ner av MSB och Valmyndigheten

SÅGNING. Flera myndigheter vill inte se att en ny myndighet för psykologiskt försvar bildas. MSB och Valmyndigheten ser att uppstartandet av myndigheten kan innebära en risk inför valet 2022.

Anders Danielsson lämnade i maj över sin utredning om en ny myndighet för psykologiskt försvar. Redan då flaggade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att inte kunna ställa sig bakom utredningens förslag. Det gäller förslagen om att bryta ut verksamheten kring psykologiskt försvar ur MSB och föra över till den nya myndigheten.

Nu när utredningen varit på remiss, kommer mer kritik från MSB. En ny myndighet skulle varken ge något mervärde eller bidra till att utveckla förmågan. Det ger istället bara merkostnader, skriver MSB i sitt remissvar.

De ekonomiska kalkylerna för att starta myndigheten ligger underkant, anser MSB som räknar med att det kommer bli mycket högre uppstartskostnader än utredningens uppskattning.

Login