Ny indexberäkning snuvar Försvarsmakten på extra pengar

KORTNYTT. Förändringarna av Försvarsprisindex (FPI) år 2012 har lett till att försvarsanslagen för år 2018 är 2,5 miljarder lägre än vad de skulle varit med den tidigare beräkningsmodellen, visar en rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

FPI är ett mått som används för att kompensera Försvarsmakten för pris- och löneförändringar. Efter kritik gjordes indexet om år 2012. Nu visar en rapport att den förändringen har gjort att de ökade försvarsanslagen till stor del har ätits upp. Totalt har Försvarsmakten fått 8,5 miljarder mindre sedan 2012. Framför allt är det på försvarsmaterielområdet som det märks. 

Konsekvensen är enligt rapportens författare Peter Nordlund, överingenjör FOI, att FPI i sig självt har blivit "en osynlig beslutsfattare". Därför rekommenderar han att det görs en översyn av indexet för att bättre anpassa det till Försvarsmaktens ekonomiska förutsättningar. 

– Det är låg kunskap hos politikerna om det här. Men det har, i många fall, lika stor betydelse som de medvetna beslut de fattar om budgetförstärkningar eller neddragningar, säger Peter Nordlund till SVT.
 

Login