MED: Regeringen vilseleder om häktning vid vapenbrott

DEBATT. Olagligt innehav av skjutvapen ska dömas som grovt vapenbrott. I nuläget ger politikerna sken om att vapenlagarna är striktare än vad de är, skriver partiledaren för Medborgerlig samling.

Ilan Sadé (MED)
Partiledare
 

I söndagens partiledardebatt i Agenda slog sig Per Bolund (MP) för bröstet rörande regeringens insatser för att komma till rätta med gängkriminaliteten. Enligt Bolund häktas automatiskt den som påträffas på allmän plats med ett skjutvapen. Även statsminister Löfven har tidigare hävdat detta flera gånger.

Dessa påståenden är direkt felaktiga och det är oroväckande att företrädare för regeringen sprider dessa vilseledande uppgifter.

Sant är att minimistraffet för grovt vapenbrott har höjts till två år. Det innebär att om bara det aktuella vapenbrottet uppfyller rekvisiten för att vara grovt, följer i stort sett obligatorisk häktning.

På fri fot

Som alla inom polisen och Åklagarmyndigheten vet, var de gängkriminella inte sena med att utnyttja ett kryphål i vapenlagen – nämligen att vapnet ska ha varit av särskilt farlig beskaffenhet.

Kriminella har snabbt insett att så länge en pistol förvaras oladdad och magasin och ammunition är väl åtskilda från vapnet rubriceras innehavet som vapenbrott av normalgraden. Det hamnar således på polisen att kunna bevisa att vapnet snabbt ska kunna göras brukbart för att nå upp till rubriceringen grovt vapenbrott.

Oaktat vad regeringen påstår grips dagligen beväpnade gängkriminella som släpps ut i väntan på rättegång. Straffvärdet brukar snarare ligga runt sex månaders fängelse än de två år som påstås.

Vilseledande av allmänheten

Medborgerlig samling vill införa grundprincipen att den som innehar ett illegalt handeldvapen ska dömas för grovt vapenbrott, så länge det inte föreligger särskilt förmildrande omständigheter. En sådan omständighet skulle kunna vara att en anhörig har erhållit ett legalt vapen från ett dödsbo, men inte har sökt licens eller lämnat in vapnet inom utsatt tid.

Det är illa att toppolitiker vilseleder allmänheten genom att ge sken av att lagstiftningen nu leder till att olagligt innehav av skjutvapen ofrånkomligen leder till häktning. Möjligen visar det hur klyftan mellan toppolitiken och verkligheten bara vidgas.

Forrige artikel Concord: Vi måste ansluta oss till koalitionen Concord: Vi måste ansluta oss till koalitionen Næste artikel Halef (KD): Utländska brottslingar ska avtjäna straffet i hemlandet Halef (KD): Utländska brottslingar ska avtjäna straffet i hemlandet