Livsmedels- och läkemedelsförsörjningen saknar ansvarstagande vid kris

KORTNYTT. Det finns brister i läkemedels- och livsmedelsförsörjningen i händelse av en krissituation, enligt en granskning från Riksrevisionen.

Bristerna hänvisas till att ansvaret för läkemedelsförsörjningen i kristid upphörde i samband med omregleringen av apoteksmarknaden. Bristerna har lyfts av landstingen, Socialstyrelsen samt Livsmedelsverket och gäller såväl ambitioner och krav för livsmedels- och läkemedelsförsörjningen.

Riksrevisionens anser nu att staten inte gjort tillräckligt för att hantera livsmedels- och läkemedelsförsörjningen i händelse av en krissituation. 

– Regeringen har i flera sammanhang uttryckt en vilja att stärka krisberedskapen, men i sin styrning inte gjort särskilt mycket för att skapa tydliga förutsättningar för läkemedels- och livsmedelsförsörjning i händelse av kris, säger projektledare Johan Ågren, i ett pressmeddelande. 

Login