L: "Vår frihet är värd att försvara"

DEBATT. Sverige ska vara en del i EU:s kärna för en starkare union, skriver Tina Acketoft (L). EU-kommissionens plan med gemensamma militära strukturer, mobiliseringsmöjligheter samt inrättandet av en gemensam EU-försvarsfond är den självklara vägen att gå för att stärka samarbetet och trygga medlemsländerna.

Av: Tina Acketoft
Vice gruppledare i Liberalerna och ledamot i EU-nämnden

Förändringens vindar blåser inom EU. Utmaningarna är stora – Brexit är ett faktum och de transatlantiska relationerna mellan USA och Europa försämras dramatiskt. Den ryska upprustningen och aggressiviteten sätter den europeiska sammanhållningen på prov. Terrorism både inom och utanför Europas gränser skapar rädsla och oro. Europa måste ta större ansvar för sin egen säkerhet – vår frihet är värd att försvara.

Förändringens vindar för samtidigt med sig hopp och framtidstro. Under det gångna året har liberalismen segrat över populistiska krafter som vill stänga gränser och tvinga medlemsländer bort från den europeiska gemenskapen. Emmanuel Macron visade för Europa att det går att vinna folkets stöd genom en stark Europavänlig röst. Trots mörka moln vid horisonten finns det skäl att vara optimistisk. Från Lissabon i sydväst till Helsingfors i nordöst ökar nu tillväxten inom unionen. Tillsammans står EU-länderna nu inför ett vägskäl – att bygga murar och samarbeta mindre eller fördjupa gemenskapen och lösa våra gemensamma utmaningar som europeiska fränder. Sverige måste också välja sida: vill vi vara en bromskloss för samarbetet eller del i den framåtsträvande vision om EU som Macron för fram?

Login