L: Det finns inte tid för alla regioner att samordna sig

DEBATT. För att säkra den nationella tillgången på läkemedel tar vi nu ett nationellt ansvar. Vi kommer att köpa in kritiskt viktiga läkemedel som övriga regioner kan beställa. Det skriver de liberala regionråden för Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Östergötland tillsammans med riksdagsledamot Lina Nordquist (L).

Anna Starbrink (L)
Regionråd, Region Stockholm
Lina Nordquist (L)
Riksdagsledamot, socialutskottet och sjukvårdspolitisk talesperson
Jonas Andersson (L)
Regionråd, Region Västra Götaland
Gilbert Tribo (L)
Regionråd, Region Skåne
Alexander Höglund (L)
Regionråd, Region Östergötland


Vi befinner oss just nu i en kris. Coronapandemin har slagit hårt mot Sverige och världen och vi vet ännu inte vidden av de konsekvenser som följer. Men en kris ger oss också lärdomar inför framtiden.

En viktig lärdom vi ser redan nu är behovet av att arbeta tillsammans, och att stärka beredskapen inför kommande kriser. Ett uppmärksammat område är skyddsutrustning – men ett annat viktigt område är läkemedel.

Handlar inte om hamstring 

För våra regioner är det självklart att vi tar ansvar för att hjälpa hela Sverige. För att säkra den nationella tillgången på läkemedel under coronapandemin tar vi nu tillsammans ett nationellt ansvar. Region Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Östergötland kommer att köpa in kritiskt viktiga läkemedel utifrån det prognostiserade behovet, till en kostnad av totalt 450 miljoner kronor. Det handlar inte om någon slags hamstring – behovet av kritiska läkemedel är stort i hela världen – utan om att se till att vi har en tillgång som räcker.

Beställa från gemensamma inköp

Läkemedel är en nödvändig del av vården för de personer som drabbas av covid-19. Det handlar bland annat om narkosmedel och antibiotika. Behovet finns över hela Sverige men tiden finns nu inte för att 21 regioner ska samordna sig i en organisation. De stora regionerna kommer därför stå som beställare för att täcka hela det nationella behovet under den första intensiva delen av coronapandemin.

Övriga regioner kan sedan beställa och rekvirera läkemedel från de gemensamma inköpen till självkostnad.

"Ett stort misstag"

Varför behövs dessa gemensamma inköp? Varför finns inte beredskapslager för viktiga läkemedel? Det är verkligen en fråga att ställa sig.

Att avveckla de strategiska läkemedelslagren var ett stort misstag, som många delar ansvaret för, sedan många år tillbaka. Men att vi inte tagit chansen att rätta till det misstaget är ett nyare problem.

I höstas krävde Liberalerna ett nationellt beredskapslager för läkemedel, men detta röstades ned i riksdagen så sent som för ett par veckor sedan. Det är obegripligt. Det är patienternas och många politiska partiers smala lycka att vi nu snabbt organiserar skydd och beredskap på regional nivå i stället.

Staten måste visa kraft

Samhället bygger snabbt upp en enorm corona-skuld, på flera områden: Vård som skjuts på framtiden. Utbildningar som ställs in. Forskning som försenas. Vårdpersonalens tid och ork som är den viktigaste resursen i covid-vården. Den skulden måste betalas – och beredskapen förbättras inför framtiden.

Att vi regioner hjälps åt är en nödvändig förutsättning, både för att betala coronaskulden och för att stärka beredskapen, men staten måste också med handlingskraft visa att de står redo. Det nationella ansvaret att täcka de enorma corona-relaterade kostnader som uppstår i vården är ett löfte som måste uppfyllas. Ensamma kan vi inte bära skulden för framtiden.

Forrige artikel Grön ungdom: Krisberedskap måste stå högst på prioriteringslistan Grön ungdom: Krisberedskap måste stå högst på prioriteringslistan Næste artikel M-ledamöter: Vår självförsörjning måste öka inför nästa kris M-ledamöter: Vår självförsörjning måste öka inför nästa kris