Kommunpolitikers ointresse ett hot mot dricksvattnet

DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING. Politiker och tjänstemän i kommunerna ser inte dricksvatten som en prioriterad fråga, visar forskning från Göteborgs universitet. Ointresset hotar i förlängningen dricksvattenförsörjningen, enligt forskarna Åsa Boholm och Anna Bendz.

Professor Åsa Boholm och docent Anna Bendz, Göteborgs universitet, har intervjuat politiker och tjänstemän i sju kommuner som tar sitt dricksvatten från Göta älv, totalt 24 personer. De fokuserade på hur politiker och tjänster uppfattade medborgarnas engagemang för dricksvattenfrågor och hur det i sin tur påverkade de politiska besluten.

– Vår forskning visar att lokala beslutsfattare tänker att medborgarna är både ointresserade och har dålig kunskap om vårt dricksvatten. Något som medför att frågan inte finns på den politiska agendan, säger Åsa Boholm i ett pressmeddelande.

Situationen för dricksvattenförsörjningen kommer att kräva stora investeringar och avgiftshöjningar framöver. Men utan att politiker och tjänstemän på kommunerna lyfter frågorna, finns risken att investeringarna inte genomförs. 

Login