Han vill se färre officerare i högkvarteret – "Medför naturligtvis risker"

INTERVJU. Den tidigare Must-chefen Gunnar Karlson förslag om att hundratals militära tjänster på Försvarsmaktens högkvarter kan bli civila, har blivit kritiserat. Men han ser det som nödvändigt.
 – Poängen är att fastän Försvarsmakten gör en massa saker, så gör den obönhörliga matematiken att vi kommer bli färre, säger Karlson till Altinget.

I april förra året tillsatte Försvarsmakten en bred ledningsutredning. Det var då tio år sedan den senaste stora ledningsutredningen genomfördes.

I samma vända slutade Gunnar Karlson som chef för Must (Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten), efter sex år på posten.

Han fick då uppdraget att leda arbetet med ledningsutredningen. Instruktionen var att föreslå hur man kan bemanna ledningen i högkvarteret och försvarsgrensstaberna.

Login