Grön ungdom: Krisberedskap måste stå högst på prioriteringslistan

DEBATT. Politiska aktörer måste göra rätt prioriteringar när krisen har lagt sig. Tre sektorer där krisberedskapen behöver stärkas är jordbruket, vattenförsörjningen och lagring av livsmedel och förnödenheter, skriver språkrören för Grön ungdom. 

Aida Badeli
Språkrör, Grön ungdom
David Ling
Språkrör, Grön ungdom


Under den senaste månaden har vi kunnat se hur politiska partier har tagit sig samman och gått ihop för att försöka minska de negativa effekterna av coronakrisen på det svenska samhället.

Det är bra, och avgörande – i tider som ställer oss inför svåra utmaningar som hotar hela samhällets välmående och livskraft i den utsträckning som sker nu måste partipolitiska fejder tillfälligt läggas åt sidan och huvudsakligt fokus måste läggas på att få samhällsviktiga institutioner och sektorer som sjukvården, arbetsmarknaden och näringslivet på stabila fötter

Stärk krisberedskapen 

Vi får dock inte glömma att hur allvarlig påverkan den här krisen har och kommer att ha på det svenska samhället beror på vilken krisberedskap som finns tillgänglig.

Sveriges motståndskraft mot kriser som riskerar slå mot hela samhället – om det så är ytterligare pandemier, heta somrar som slår mot livsmedelsindustrin eller extrema regnväder som leder till förorening av vatten- och avloppssystemen eller utslagen infrastruktur – är bara så stor och stark som de prioriteringar som har gjorts av politiker.

När nuvarande situation har stabiliserats måste vi på allvar börja titta på vilka reformer och åtgärder som behöver sättas till för att vi framöver ska kunna klara av de kriser som vi vet kommer (oavsett i vilken form de kommer). Grön ungdom menar att det i ett första steg finns tre sektorer där krisberedskapen behöver stärkas – jordbruket, vattenförsörjningen och lagring av livsmedel och förnödenheter.

1. Självförsörjning

I en osäker omvärld med otroligt extrema väderhändelser och pandemier, måste vi anpassa det svenska jordbruket. Den svenska regeringen måste se till att vi tar ansvar inför framtiden och att vi har en livsmedelsproduktion som kan självförsörja Sverige i framtiden.

I dag importerar vi hälften av all mat som vi äter i Sverige och den mat som produceras i Sverige är i sin tur beroende av import av fossila bränslen, foder och konstgödsel. För att säkra den svenska självförsörjningen krävs det att självförsörjningsgraden måste upp. Det innebär en ökad inhemsk produktion, såväl konventionell odling som ekologisk. I dag ligger Sveriges självförsörjningsgrad på 50 procent, vill vill se ett mål på 80 procent.

2. Jordbruk

När det gäller jordbruket vill vi att regeringen inför regionala delmål om livsmedelsproduktion, anpassade till regionala förutsättningar, som komplement till den nationella självförsörjningsstrategin.

Vi vill också att Livsmedelsverket ska ges i uppdrag att ta fram ambitiösa mål för regional åkermarksanvändning i hela landet, så att så lite odlingsbar mark som möjligt går till spillo. Alla dessa åtgärder kommer att spela en viktig roll för en ökad lokal självförsörjning och därmed en stabilare tillgång till jordbruksgrödor.

3. Vattenförsörjning

Som ett tredje prioriterat område krävs det åtgärder vid vattenförsörjning för att säkerställa dels tillgången till vatten, dels säkrandet av dess kvalitet.

Vi vill att Sveriges geologiska undersökningar genomför en grundlig kartläggning av sinande grundvatten och bygger ut ett system för att övervakning av kritiska områden. Vi vill också se ett totalstopp för utsläpp som påverkar vattenkvaliteten på sinande grundvatten negativt.

Rätt prioriteringar

Grön ungdom menar att utbyggnaden av svensk krisberedskap kommer att behöva stå högst upp på den politiska prioriteringslistan framöver. Vi hoppas på att få se att även andra politiska aktörer väljer att göra rätt prioriteringar när den här krisen har lagt sig.

Det är lätt att glömma bort hur det är att leva i kristid när situationen är stabil, men många ytterligare kriser kommer att komma – och då måste vi vara redo med rätt politik.

Forrige artikel Debatt: Rådande hotlandskap kräver en omställning Debatt: Rådande hotlandskap kräver en omställning Næste artikel L: Det finns inte tid för alla regioner att samordna sig L: Det finns inte tid för alla regioner att samordna sig