Flera nya lagar på säkerhetsområdet

IKRAFT. Från och med 1 januari gäller flera nya lagar på säkerhetsområdet. Se dem i listan nedan. Exempelvis ny tystnadsplikt och nya instruktioner åt försvaret.

Instruktionerna för Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarets radioanstalt ändras bland annat för att spegla de mål och uppgifter som det militära försvaret ska ha under den kommande inriktningsperioden 2021–2025.

Det tydliggörs att Försvarsmaktens huvuduppgift är att försvara Sverige mot ett väpnat angrepp.

Det införs nya krav på företag som planerar att sälja hela eller någon del av en säkerhetskänslig verksamhet och viss egendom.

Login