Fi: Sveriges roll i konflikten i Jemen, stridshök eller fredsduva?

DEBATT. Om Sverige ska ha en trovärdig feministisk utrikespolitik kan vi inte sälja vapen till krigförande länder. Regeringen måste omedelbart stoppa vapenexporten till länder inblandade i konflikten i Jemen, skriver Jaime Gomez, Mats Ekenger och Saga Tullgren från Feministiskt initiativ. 

Jaime Gomez (Fi)
Utrikespolitisk talesperson och EU kandidat
Mats Ekenger (Fi)
Ersättare FI:s utrikesutskott
Saga Tullgren (Fi)
Politisk sekreterare FI:s utrikesutskott

 

Kriget i Jemen har lett till en av världens värsta humanitära kriser. Enligt FN är över åtta miljoner människor i akut behov av vård och hjälp och två miljoner barn är gravt undernärda. Det beräknas att cirka två miljoner människor är på flykt och över 10 000 har dödats. Human Rights Watch och Amnesty International har rapporterat om flyganfall mot civila mål.

Samtalen i Sverige mellan parterna i december 2018 gav visst hopp om en fredsprocess.

Dubbelspelet undergräver

Men frågan borde lyda hur Sverige kan agera fredsmäklare och samtidigt sälja vapen till Saudiarabien och andra krigförande länder? Ett sådant dubbelspel undergräver Sveriges internationella anseende. Tyskland, Finland och Danmark har stoppat sin vapenexport till Saudiarabien medan USA, Frankrike och Storbritannien fortsätter. Varför fortsätter Sverige?

Sverige har ett regelverk som förbjuder vapenexport till länder som befinner sig i militära konflikter eller kränker mänskliga rättigheter. Men Sverige har exporterat avancerade vapensystem för övervakning av mål för stridsflyg till både Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Vilken svensk säkerhetspolitik motiverar det? Är det förenligt med en feministisk utrikespolitik?

Oacceptabel inblandning 

Som vanligt när det gäller vapenindustrin står ekonomiska intressen mot politisk moral. Det är särskilt tydligt i Mellanöstern genom västvärldens oljeberoende. Vapenflödet till regionen behöver stoppas men USA och Storbritannien blockerar beslut om vapenembargo i FN och säkerhetsrådet som skulle kunna leda till en avspänning.

Genom Sveriges agerande stödjer vi indirekt stormaktsintressen och medverkar till att bevara globala maktstrukturer och koloniala förhållanden. Sveriges inblandning i kriget i Jemen är oacceptabel. Vi ska inte delta parallellt med USA och andra västländer som ombud för regionala intressen men inte heller som ombud för svensk militär industri.

Svävande besked 

En trovärdig feministisk utrikespolitik förebygger väpnade konflikter och präglas av en djup övertygelse om att nedrustning är nödvändigt. Normen att män ska försvara ett territorium med vapen måste ersättas med en säkerhetspolitik om mänsklig säkerhet och vila på ett brett och intensifierat fredsarbete med ett högt deltagande av kvinnor.

Utrikesministern sade i en intervju strax efter regeringsförklaringen att Sverige inte längre har några militära samarbetsavtal med Saudiarabien. Utrikesministern var dock mer svävande dels på hur det ska följas upp avseende följdleveranser, dels om Inspektionen för strategiska produkter (ISP) har tagit några nya beslut.

Det beskedet duger inte. I överenskommelsen mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna om samarbetet för de kommande fyra åren finns en punkt om stopp för svensk vapenexport till de krigförande länderna i Jemen.

Stopp med omedelbar verkan

Feministiskt initiativ förväntar sig att regeringen agerar och stoppar vapenexporten till Saudiarabien och övriga inblandade länder i konflikten i Jemen med omedelbar verkan. Uppgörelsen mellan parterna är skör och måste stödjas. Fred byggs inte med vapen utan med internationellt samarbete och dialog som driver fram fredsinsatser.

Forrige artikel Debatt: Staten ska alltid garantera brottsoffer kompensation Debatt: Staten ska alltid garantera brottsoffer kompensation Næste artikel Kakabaveh: Agera innan fler barn dör av Kakabaveh: Agera innan fler barn dör av "äktenskap"