Boverket tveksamma till fler undantag för totalförsvaret

Försvaret vill ha fler undantag i plan- och bygglagen för att snabbare kunna bygga ut sin verksamhet. Boverket konstaterar att det är juridiskt möjligt, men är tveksamma till att införa fler genvägar runt en redan komplicerad planprocess. 

Boverket och försvarsmyndigheterna är överens om att det skulle behövas en bredare utredning om hur totalförsvarets åtgärder ska prövas enligt PBL.&nbsp;<br>
Boverket och försvarsmyndigheterna är överens om att det skulle behövas en bredare utredning om hur totalförsvarets åtgärder ska prövas enligt PBL. 
Foto: Adam Ihse / TT
Louise Carlsson-Örning

För ett drygt år sedan fick Boverket i uppdrag att se över om kravet på detaljplan bör begränsas för projekt som gäller totalförsvaret eller för beredskapen vid kriser eller olyckor. Bakgrunden till uppdraget är behovet av att snabbt kunna bygga ut Försvarsmaktens verksamhet till följd av det försämrade säkerhetsläget. 

Bakgrunden är också att det 2022 infördes ett ny regel som innebär ett undantag från det så kallade aktivitetskravet i plan- och bygglagen (PBL) som innebär att den som överklagar en detaljplan som gäller ett MKB-projekt inte behöver ha yttrat sig innan det att överklagan görs. 

Nytt undantag från aktivitetskravet i PBL

Aktivitetskravet innebär att att en kommuns beslut om en detaljplan bara får överklagas av den som före utgången av granskningstiden har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda. År 2022 infördes undantag som innebär att aktivitetskravet inte gäller MKB-projekt, det vill säga till exempel industriområde, köpcentrum, parkeringsanläggning, campingplats, tunnelbana eller något annat stadsbyggnadsprojekt med mera. 


Källa: Boverket

Fortifikationsverket, Försvarets radioanstalt och Försvarsmakten har flaggat för att deras verksamhet ska undantas från från den nya regeln, då de menar att deras tillväxt annars skulle påverkas negativt. 

Altinget logoSäkerhet
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget säkerhet får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00