Debatt

SSU: Ungdomsförbunden måste ge unga sätt att kanalisera sitt engagemang

DEBATT. Trenden med ungdomars sjunkande partipolitiska engagemang riskerar att leda till en demokratisk kris. Vi behöver ta till flera åtgärder för att vända trenden, framför allt behöver vi på riktigt verka efter ungas villkor. Det skriver Andrea Törnestam, SSU.

Foto: Johan Nilsson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Andrea Törnestam
Förbundssekreterare, SSU

Det är något paradoxalt. Mätningar bland unga visar på ett växande politiskt intresse. Det var länge sedan unga följde och intresserade sig för politik i så stor utsträckning. Men det partipolitiska engagemanget är rekordlågt. I förhållande till befolkningen är det en väldigt liten andel unga som engagerar sig i ett politiskt ungdomsförbund. Det är en trend som pågått länge och som går i linje med partiernas sjunkande engagemang. 

Situationen är allvarlig, om inget görs snart står vi inför en demokratisk kris. Vilka är det som ska fylla alla stolarna som ska väljas i våra demokratiska val? Vi behöver ta till flera åtgärder för att vända trenden här och nu.

1. Släpp in ungdomsförbunden på skolorna

Vi är många ungdomsförbund som länge krävt att regering och riksdag ska fatta nya beslut. Skolorna måste möjliggöra för oss ungdomsförbund att träffa unga på deras naturliga samlingsplats för att prata om politisk påverkan och engagemang.

Kommunerna behöver skapa fler forum för politisk debatt och varje högstadie- och gymnasieskola borde ha debatt mellan ungdomsförbunden årligen.

2. Skärp reglerna för nätjättarna – för ett vettigt politiskt samtal

Det partipolitiska engagemanget är rekordlågt. I förhållande till befolkningen är det en väldigt liten andel unga som engagerar sig i ett politiskt ungdomsförbund.

Andrea Törnestam
SSU

I början av mitt politiska engagemang var inte debatten lika hätsk. Att uttala sig politiskt, kanske främst i frågor som Sverigedemokraterna inte håller med om, betyder i dag att man får räkna med aggressiva påhopp.

Vi har minderåriga medlemmar i ungdomsförbunden som tvingas stå ut med påhopp från vuxna män ämnade åt att tysta dem och deras engagemang. Så kan vi inte ha det.

3. Underlätta för ungdomsförbunden

Det krävs ett enormt administrativt arbete för ungdomsförbunden för att få ta del av statliga anslag. Självklart ska vi ska ställa krav på transparens, demokratisk värdegrund och dokumentation av detta. Men det får inte bli övermäktigt för ideella krafter som kan ha svårt att förstå myndighetsspråk. Förenklade digitala verktyg och stöd behövs.

4. Partierna behöver återigen bli en vettig arena för politiskt engagemang

Det är inte ovanligt att se unga, drivna SSU:are sluta med sitt engagemang när det naturliga vore att ta klivet in i partiet. Partierna är för dåliga på att skapa forum för engagemang där ens åsikter tas till vara.

Den lokala verksamheten blir ofta främst ett forum för nomineringar och arrangeras under mötesformer som skrämmer iväg unga. Det borde inte vara en uppoffring att engagera sig i ett parti.

Digitalt SSU

Om dessa fyra punkter genomförs är det ett välkommet stöd, men även vi ungdomsförbund måste förstå vår samtid och hänga med i utvecklingen. Inom SSU har vi bestämt oss för att på riktigt verka efter ungas villkor. Därför ska vi bygga ett digitalt SSU så unga kan engagera sig på de sätt och under de tider som passar dem.

Vi är övertygade om att framtidens utmaningar är gemensamma och kräver gemensamma lösningar. Det åstadkommer vi endast genom politiskt förändring – dagens unga förstår det. Nu måste vi erbjuda dem ett sätt att kanalisera sitt engagemang.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00