Myndighetskrav på utredning om valsedlar

GRANSKNING. Vid årsskiftet började nya regler gälla för valsedlarnas placering. Riksrevisionen tycker redan nu att systemet bör ses över. Men många av riksdagspartierna är skeptiska.

Valsedlarna har varit en följetong under många år i svensk politik. Frågan har debatterats och utretts. Sverige har också vid ett flertal tillfällen fått kritik från såväl EU-kommissionen som Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) för att valhemligheten skulle kunna äventyras då valsedlarna legat öppet i vallokalerna.

Läs också: Valhemlighet ska säkras – regler ses över (maj 2015)

Efter många vändor fattade riksdagen till slut ett beslut hösten 2018 om en ny ordning som började gälla från och med årsskiftet.

Login