Debatt

Karlsbro (L): Gör skattebrott till ett EU-brott

DEBATT. Bristen på insyn på EU:s inre marknad skapar kryphål som möjliggjort skatteflykt. Liberalerna vill att listan över EU-brott ska utvidgas så att även skattebrott omfattas, skriver Karin Karlsbro (L).

"I och med att EU:s marknad är gemensam har EU en skyldighet att garantera att marknadens spelplan är schysst."
"I och med att EU:s marknad är gemensam har EU en skyldighet att garantera att marknadens spelplan är schysst."Foto: Emilie Gomez/European union 2020
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Karin Karlsbro (L)
Europaparlamentariker


EU:s inre, fria marknad är fantastisk – tack vare den färdas varor, tjänster och kapital fritt över nationsgränser. Den ökade handeln gör att företag etablerar sig i fler medlemsstater, den ökar Europas välstånd, skapar fler arbetstillfällen och genererar mer skatteintäkter till välfärd i Sverige och i hela Europa.

Men för att den inre marknaden ska fungera och för att människor ska ha förtroende för den krävs transparens och rättvisa spelregler. I dag saknas ordentliga verktyg för skattebrott som sker på europeisk nivå. Därför vill vi göra skattebrott till ett EU-brott. 

Urholkar idén

Bristen på insyn på EU:s inre marknad skapar kryphål som möjliggjort aggressiv skatteplanering och skatteflykt bland europeiska företag. Flera hundratals miljarder euro i skatteintäkter går förlorade varje år i EU till följd av skatteflykt.

Det är främst stora företag som har möjlighet till denna typ av aggressiva skatteplanering, vilket sätter mindre företag i en svår situation. Det är orimligt att små och medelstora företag betalar sina skatter ordentligt medan stora företag kan kringgå skattemyndigheterna med hjälp av exempelvis brevlådeföretag i skatteparadis.

Flera hundratals miljarder euro i skatteintäkter går förlorade varje år i EU till följd av skatteflykt.

Karin Karlsbro (L) , Europaparlamentariker

Vi kan inte ha ett system där de som lever efter reglerna missgynnas ekonomiskt. Det urholkar hela idén av en fri marknad med konkurrens på lika villkor.

Fusk och fiffel 

I en allt mer globaliserad ekonomi är skattebrott ett typexempel på brottslighet som kräver gränsöverskridande lösningar. I dag hjälper Europol alla EU:s medlemsstater med att bekämpa allvarlig internationell brottslighet, men för att ett brott ska kunna utredas av Europol måste brottet vara listat i EU:s fördrag.

I dag omfattas exempelvis terrorism, människohandel, narkotikahandel och penningtvätt. Liberalerna vill att listan över EU-brott ska utvidgas så att även skattebrott omfattas, så att det brottsbekämpande arbetet reflekterar den gränsöverskridande brottslighetens verklighet. Fusk och fiffel ska inte kunna löna sig.

En schysst spelplan

Det är även viktigt att bättre spelregler kommer på plats så att den fria konkurrensen värnas i högre grad än den gör i dag. Transparens är en viktig förutsättning för ett sunt och konkurrenskraftigt företagsklimat.

För Liberalerna är detta inte bara en fråga om att driva in skatteintäkter, det är en fråga om medborgarnas förståelse av skattesystemet och förtroende för att EU kan hantera de här problemen. Brist på insyn skadar både grunden för välfärden och demokratin. I och med att EU:s marknad är gemensam har EU en skyldighet att garantera att marknadens spelplan är schysst. 

Brådskande behov

För en rättvis och välfungerande inre marknad måste de gemensamma spelreglerna gälla alla, inte gynna vissa. Vi måste visa EU:s medborgare att EU kan tillgodose det brådskande behovet av mer ekonomisk transparens. Det är hög tid att få rättvisa spelregler på plats så att alla typer av företag kan gynnas av den inre marknaden.

Nämnda personer

Karin Karlsbro

Europaparlamentariker (L), ledamot i partistyrelsen
jur.kand (Stockholms uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget