Karin Karlsbro (L) vill se djupare klimatsamarbete

UTFRÅGNING. Karin Karlsbro (L) vill se en gemensam europeisk koldioxidskatt och ett system där EU:s medlemsländer kan sälja el till varandra. Hon vill dessutom ha mer forskning om kärnkraft. 

Karin Karlsbro:

 • Vill sitta i miljöutskottet eller utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE).
 • Står bakom den sociala pelaren och anser att den är en viktig dimension av EU-samarbetet. 
 • Anser att Liberalerna är den tydligaste försvararen av EU-samarbetet bland de svenska partierna.
 • Vill ha en gemensam europeisk koldioxidskatt och ett system för EU:s medlemsländer att sälja el till varandra.
 • Forskningen om kärnkraft måste dessutom stärkas inte bara för miljön utan också för konkurrenskraften.
 • Har stor respekt för Macron och hans arbete mot populism, men är inte överens till exempel i frågan angående en aktiv europeisk näringspolitik som kan skapa konkurrenskraftiga jätteföretag.

Länk till iTunes | Länk till Podbean

................................................................................................................

Partigrupper i parlamentet

Det finns åtta partigrupper och en del partigruppslösa ledamöter i Europaparlamentet. Det krävs minst 25 ledamöter från sju av EU:s 28 länder för att bilda en partigrupp.

 • GUE/NGL: Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster. Vänsterpartiet är med i denna grupp, 52 platser i parlamentet.
 • S&D: Progressiva förbundet av socialdemokrater i EU-parlamentet. Socialdemokraterna och Feministiskt initiativ är med i denna grupp. 186 platser i parlamentet.
 • De Gröna/EFA: De gröna/Europeiska fria alliansen. Miljöpartiet är med i denna grupp. 52 platser i parlamentet.
 • ALDE: Alliansen liberaler och demokrater för Europa. Liberalerna och Centerpartiet är med i denna grupp. 68 platser i parlamentet.
 • EPP: Europeiska folkpartiet. Moderaterna och Kristdemokraterna är med i denna grupp. 217 platser i parlamentet.
 • ECR: Europeiska konservativa och reformister. Sverigedemokraterna är med i denna grupp. 75 platser i parlamentet.
 • EFDD: Frihet och direktdemokrati i Europa. 41 platser i parlamentet.
 • ENF: Nationernas och friheternas Europa. 37 platser i parlamentet.
 • GL Grupplösa. 22 platser i parlamentet.

Europaparlamentet

I Europaparlamentet sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer. Ledamöterna kallas för europaparlamentariker. De är med och beslutar om EU:s lagar och budget.

Tillsammans har väljare i de 28 EU-länderna röstat fram 751 ledamöter. De representerar väljarna i Europaparlamentet till 2019.

Storbritannien håller på att lämna EU (brexit). När det sker kommer antalet ledamöter att minskas till 705. Förhandlingar pågår mellan Storbritannien och EU om tidpunkt och villkor för utträdet.

Forrige artikel De blir nya redaktionschefer vid Lärarförbundet De blir nya redaktionschefer vid Lärarförbundet Næste artikel I döda politikers sällskap I döda politikers sällskap