Debatt

Debatt: Rättvis beskattning måste vara förståelig för alla

DEBATT. Det gagnar få att ha över 500 tillägg i ett skattesystem. Enkelhet och transparens är otroligt viktigt för att ett framtida skattesystem ska vara rättvist. Det skriver Lotta Björklund Larsen.

Klåfingriga politiker bör hålla fingrarna borta från skattelagstiftningen när det handlar om att justera de ekonomiska förutsättningarna för en eller annan grupp, skriver debattören. 
Klåfingriga politiker bör hålla fingrarna borta från skattelagstiftningen när det handlar om att justera de ekonomiska förutsättningarna för en eller annan grupp, skriver debattören. Foto: Pontus Lundahl/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Lotta Björklund Larsen
Fil.dr, docent i socialantropologi


Endast Sverige svenska krusbär har, så också skattesystem. Grundbulten i dagens system är den i skattekretsar nästan mytiskt omtalade "århundradets skattereform" från 1991 som då ansågs både enkel och elegant, men med över 500 tillägg ter den sig snarare som en otuktad krusbärsbuske. Det har blivit till ett svårgenomskådligt och elitistiskt system, inte anpassat till dagens samhällsekonomiska verklighet av klimathot, plattformsekonomier, immigration och tillfälliga anställningar.

Svårt att få majoritet

De senaste åren har diverse samhällsaktörer gett oss en ström av förslag till ny skattereform samtidigt som pessimismen verkar utbredd för att faktiskt få riksdagsmajoritet för en ny skattereform. En utländsk observatör ser förvånansvärt små skillnader mellan förslagen, men stötestenarna (läs enskilda skatter) verkar vara många mellan olika politiska läger och svåra att överbrygga.

Ett enormt lapptäcke

Rättvisa är genomgående ett av ledorden när förslag på ny svensk skattereform ges. Bra så. Men rättvisa är svårt att definiera. Är rättvisa politisk, ekonomisk eller juridisk? Här vill jag argumentera för att rättvis beskattning också bör innebära att alla som betalar skatt förstår beskattningen.

Det enorma lapptäcket av skattetillägg gör skattesystemet elitiskt, snårigt, dyrt och ogenomskinligt samtidigt som massor av fel begås.

Lotta Björklund Larsen
Fil.dr, docent i socialantropologi

Ett lättförståeligt skattesystem är rättvist i meningen att alla skattebetalare förstår vad de betalar för. Det finns bara några få svenska experter som förstår det nuvarande svenska skattesystemet. Det enorma lapptäcket av skattetillägg gör skattesystemet elitiskt, snårigt, dyrt och ogenomskinligt samtidigt som massor av fel begås.

Komplexiteten bidrar också till att Skatteverket får stort ansvar och makt att tolka innebörden av de olika lagarna. Det stora flertalet skattebetalare förstår helt enkelt inte skattesystemet, utan tar tacksamt emot den fantastiskt förenklade deklarationsservicen som Skatteverket erbjuder.

Lagen måste vara tydlig

För att ett nytt, hållbart skattesystem ska vara rättvist måste fusk och annat undandragande kunna undvikas i största möjliga mån. Det finns många exempel på detta. Majoriteten av resebidrag inrapporteras fel och då nästan enbart till den resandes fördel. Det är inte enbart fusk som ligger bakom – som Skatteverket noga understryker vet man inte intentionen bakom varför fel begås när vi rapporterar och betalar skatt – utan också en hel del okunskap och oklara, svårapplicerade regler.

Oavsett vilka skatter som bestäms, så bör lagen utformas så att inte tvetydighet föreligger utan att det är klart för både Skatteverk och medborgare på vilket sätt som skatterna ska rapporteras och betalas.

Skippa finurliga omskrivningar

Rättvisa betyder också att det som är skatt också ska kallas skatt. Flertalet skatter är i dag dolda eftersom namnen inte innehåller "skatt". Vi har till exempel arbetsgivaravgifter, de betalas som namnet antyder av arbetsgivaren, vilka står för mer än en fjärdedel av totala skatteintäkter.

Finurliga omskrivningar och komplexiteten med skattesystemet gör att vi helt enkelt inte har koll på hur mycket skatt vi, eller andra, betalar. I min mening är det farligt eftersom det skapar mängder av fördomar om vem som betalar skatt och hur mycket. Selektiv media och braskande rubriker om enstaka fall hjälper inte på dessa fördomar. Har vårt snåriga, nuvarande skattesystem påverkat debatten om nyanlända månne? Eller förtroendet för de folkvalda?

Alla bör förstå

Enkelhet och transparens i skattesystemet är så otroligt viktigt, både för Skatteverket som ska tolka lagen i praktiken men inte minst för alla oss som ska betala. Alla bör förstå skattelagarna men också förstå hur de tillämpas. Därmed bör också klåfingriga politiker hålla fingrarna borta från skattelagstiftningen när det handlar om att justera de ekonomiska förutsättningarna för en eller annan grupp i samhället, styra vår konsumtion åt det ena eller andra hållet eller påverka konjunkturen.

Den roll som skatt, beskattning och användandet av skatterna spelar i det svenska samhället är viktig, hur vi pratar om skatterna är också ganska unikt. Inte bara skolelever utan också alla nyanlända till vårt land bör förstå hur skatterna fungerar och varför alla bör bidra. Som Skatteverket skriver i sitt motto: "Tillsammans gör vi samhället möjligt". Då bör vi medborgare också förstå hur vi gör det möjligt.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024