Debatt

C: Behövs oberoende public service i hela landet

DEBATT. Public service måste hitta sätt att nå ut till alla landet, och skulle man då smalna av de uppdrag som public service har blir det svårt att skapa en relation till den breda allmänheten, skriver Per Lodenius (C). 

Foto: Fredrik Wennerlund/Centerpartiet
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Per Lodenius (C)
Riksdagsledamot och kulturpolitisk talesperson


Att Sverige har ett brett medieutbud är viktigt och på många sätt avgörande för en fungerande demokrati. Bland annat för granskning av makthavare och för opinionsbildning där flera perspektiv får möjlighet att föras fram. Då behöver vi både public service och kommersiella medier, sida vid sida, för att ge en mångfald av perspektiv. Men det krävs också att vi inom politiken skapar bra och rättvisa förutsättningar.

Försvaga demokratin

Vi måste se till att vi har ett medieutbud som speglar hela landet, från Malmö i söder till Kiruna i norr. Där spelar public service, tillsammans med de kommersiella mediebolagen, en betydande roll.

Centerpartiet vill därför bibehålla det breda uppdrag som public service har i dag. När andra partier pratar om att skära ner på public service och dess uppdrag äventyrar vi bland annat den viktiga och breda landsomspännande speglingen och granskningen av samhället och riskerar därmed att försvaga svensk demokrati.

Säkra oberoendet

Public service finansieras sedan den 1 januari 2019 av en public service-avgift som tas ut via skattsedeln. Public service är en demokratisk nyttighet som gynnar oss alla i samhället och det ligger bakom valet av denna finansieringsmodell som Centerpartiet länge arbetat för. Finansieringsmodellen är ett sätt att ordna en finansiering för public service som fortsatt säkrar dess oberoende.

Bygga relationer

När public service som ett oberoende mediebolag granskar makten och samhället så värnar och stärker vi svensk demokrati.

Per Lodenius (C)
Riksdagsledamot och kulturpolitisk talesperson

Ett av public service viktiga uppdrag är att bevaka politiken och det som sker i samhället i hela landet.

När public service som ett oberoende mediebolag granskar makten och samhället så värnar och stärker vi svensk demokrati. Ett uppdrag som absolut inte får förminskas eller glömmas bort.

Public service demokratiska uppdrag innebär att de måste hitta sätt att nå ut till och bygga relationer med alla i hela landet. Det handlar om allt från nyheter och barnprogram till kultur- och sportinslag. Skulle man då smalna av de uppdrag som public service har blir det svårt att kunna skapa en relation till den breda allmänheten, något som vi menar är otroligt viktigt.

Förtroendegivande 

För Centerpartiet är det viktigt att vi rent demokratiskt värnar om de uppdrag public service har i dag. Medan andra partier vill skära ned rejält på public service och kallar vissa programtyper för ”krimskrams”, menar Centerpartiet att det är viktigt att vi i stället stärker public service.

Det handlar om att det ska finnas oberoende media i hela landet, men det finns även en säkerhetsaspekt i detta. Skulle en eventuell kris inträffa är det viktigt att allmänheten kan vända sig till public service för information om vad som inträffat, vilket många exempelvis gjorde vid terrordådet på Drottninggatan i Stockholm. Det är då viktigt att public service och dess utbud har förutsättningarna att upplevas både angeläget och förtroendegivande för många.

Oberoende public service

Vad som är angeläget varierar från person till person. Det som upplevs som ”krimskrams” för en person kan vara veckans höjdpunkt för någon annan. Det är inte politikens uppgift att på programnivå gå in och definiera vilka program som ska få sändas och inte.

Ett oberoende public service som speglar både nyheter, kultur och underhållning i hela landet behövs, sida vid sida med kommersiella medier, för att stärka den svenska demokratin.

Nämnda personer

Per Lodenius

Oppositionsråd i Norrtälje (C), förbundsordförande Bygdegårdarnas riksförbund
Grundskollärare (Lärarhögskolan i Stockholm, 1997)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00