Björk (V): Dags att sluta dalta med de stora skattesmitarna

DEBATT. Den enorma skatteflykten är en av vår tids största samhällsproblem. Ändå är det politiska trycket på att de multinationella storföretagen ska ta sitt ansvar relativt svagt. Det vill vi i Vänsterpartiet ändra på, skriver Malin Björk (V).

Malin Björk (V)
Europaparlamentariker


Var du en av de många svenskar som kollade på en serie eller en film på Netflix i går kväll? Chansen är stor eftersom 60 procent av alla internetanvändare i Sverige använder den amerikanska streamingtjänsten. Vad som kanske inte är lika känt är att Netflix, precis som många andra multinationella jätteföretag, nästan inte betalar någon skatt alls, trots att de gör jättevinster över hela världen.

Enorm utsugning

Nästan hälften, 40 procent, av storföretagens vinster flyttas till skatteparadis. Totalt sett förlorar EU:s medlemsländer runt 650 miljarder kronor varje år i skatteflykt, enligt en undersökning som EU-parlamentet gjorde för ett par år sedan. Det är en enorm utsugning av våra gemensamma resurser som i stället kunde ha gått till klimatomställning, skolor och sjukhus.

Kapplöpning mot skattebotten

Just nu pågår förhandlingar om flera olika EU-lagförslag som syftar till att stoppa den enorma skatteflykten. Men flera av dem blockeras av olika medlemsländer i Rådet eller har vattnats ur av EU-kommissionen.

Ett av de viktigaste lagförslagen handlar om att inkludera även europeiska länder på EU:s ”svarta lista” över skatteparadis. I dag försvinner skattepengar inte bara till ”paradisöar” som Caymanöarna och Barbados utan även till europeiska skatteparadis som Storbritannien, Luxemburg, Irland, Malta, Schweiz och Nederländerna.

En svartlista där även europeiska skatteparadis ingår skulle drastiskt minska utrymmet för att de aggressivt skatteplanerande och fifflande storföretagen inte ska spela ut länder mot varandra i en kapplöpning mot skattebotten.

Öka transparensen 

Ett annat viktigt lagförslag som blockeras av flera europeiska skatteparadisländer, men också av den svenska regeringen – häpnadsväckande nog – är förslaget som kallas för land-för-land-rapportering. Enligt förslaget måste alla större företag visa vilka vinster de gör och vilka skatter de betalar i varje land de är verksamma i – inte bara i det land där de registrerat som sitt huvudkontor i, som i dag. Förslaget skulle kraftigt öka transparensen av storföretagens verksamheter.

Ett akut problem

En annan aktuell debatt, på tal om Netflix, handlar om att få de digitala storföretagen att betala en rimlig skatt. Här vill vi i Vänsterpartiet invänta de pågående diskussionerna inom ramen för OECD-länderna, som väntas mynna ut i rekommendationer slutet av detta år. Men om dessa rekommendationer visar sig vara alltför tandlösa kommer det bli nödvändigt att EU går vidare med sitt lagförslag.

De stora förluster som storföretagens skattesmitande skapar är ett för akut problem för att låta det gå oss ur händerna med alltför urvattnad lagstiftning.

Ändra EU:s lagar

Vi vill också att företag som är inblandade i skatteflykt eller aggressiv skatteplanering stoppas från att utföra arbete och tjänster som betalas med offentliga medel. Att bannlysa dessa typer av företag från offentlig upphandling bryter i dag mot EU:s lagstiftning om offentlig upphandling. EU hindrar alltså medlemsländer, regioner och kommuner från att försvara välfärdssystemen mot skatteflyktsbolagen. Det är därför av största vikt att vi ändrar EU:s lagar om offentlig upphandling.

"För oss är det enkelt"

För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att agera kraftfullt mot den stora skatteflykten utan att ge upp nationell makt till Bryssel. Vi ser behovet av att ibland ha EU-gemensamma regler och lagar för att förhindra att mäktiga storföretag ställer länder mot varandra i en skattemässig kapplöpning mot botten. Därför vill vi verka för gemensamma EU-regler på flera områden, samtidigt som vi kräver att varje skattekrona eller -euro ska gå tillbaka till medlemsländernas nationella budgetar – inte till EU:s budget.

För oss är det enkelt. Företag ska betala skatt i och till de länder de är verksamma i. Det borde inte heller vara svårare än så för Sveriges regering.

Forrige artikel Luf: Tillskottet är en piss i Vättern Luf: Tillskottet är en piss i Vättern Næste artikel Karlsbro (L): Gör skattebrott till ett EU-brott Karlsbro (L): Gör skattebrott till ett EU-brott