Saga Carlgren

Regionråd (V) i Region Gotland

Utbildning Gymnasieutbidlning

Född 14. september 1984, Fröjel

Hemsida

Läs utbildning gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang