Mari Heidenborg

Justitiekansler, tidigare justitieråd Högsta domstolen

Utbildning: Juristexamen (Stockholms uni.)

Född 18 augusti 1961

Läs vård och hälsa gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang