Eva Lindström

Ledamot i Europeiska revisionsrätten, tidigare statssekreterare i näringsdepartementet

Utbildning: Fil.kand i nationalek, ek. historia, företagsekonomi och statistik (Stockholms uni. 1983)

Född 24 augusti 1957, Stockholm

Läs altinget.se gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang